Introduktion til tidlig pension (1.03 min)

25.04.2023
Når du nærmer dig det tidspunkt, hvor du vil holde op med at arbejde, er det vigtigt, at du får lagt en plan for, hvordan din økonomi kommer til at se ud, når dine lønudbetalinger stopper. Du skal jo have penge at leve af i mange år, og det er vigtigt, at du har nok at leve af også om 20 og 25 år. 

Efterløn
Efterlønsordningen er en mulighed for at trække sig helt eller delvist fra arbejdsmarked før folkepensionsalderen. Det er et krav, at du er tilmeldt efterlønsordningen og løbende har betalt efterlønsbidrag. Du får automatisk et brev fra a-kassen, når du nærmer dig efterlønsalderen. Opfylder du betingelserne for at modtage efterløn, vil a-kassen udstede et efterlønsbevis, så det er vigtigt, at du indsender de oplysninger, du bliver bedt om i brevet. 

Tidlig pension
I 2020 blev det vedtaget, at man som borger i Danmark og er født efter 31. juni 1955 kan søge om Tidlig Pension. Dette er en pensionsrettighed, der på nuværende tidspunkt kan opnås ved minimum 42 års tilknytning til arbejdsmarked fra det fyldte 16. år og frem til 60 år. Personer, som opfylder et krav til anciennitet på arbejdsmarked, kan opnå ret til Tidlig Pension enten 1,2 eller 3 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder. 

Seniorpension
Seniorpensionen er for dig, der har nedsat arbejdsevne på grund af helbredsproblemer og har et langt arbejdsliv bag sig. 

Sådan kommer du videre
På Mit PFA kan du få et overblik over din formue og se din udbetalingsplan.
Det er nemlig ikke ligegyldigt, i hvilken rækkefølge du bruger din formue, når du går på pension. Du kan optimere dine penge, så de rækker længere og bedre.

Du kan selv klare det meste på mitpfa.dk
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores rådgivningscenter på 70 12 50 00.

Som kunde i PFA har du flere fordele, end du måske lige forestiller dig. 
Nogle har værdi for dig her og nu, andre har du mulighed for at give videre til dine nærmeste, og så er der dem, der er gode at kende til, hvis du skulle få brug for dem senere.
Annullér